PGB Human Resources
ZAPYTANIE OFERTOWE
Imię i nazwisko*
To pole jest wymagane
Firma*
To pole jest wymagane
E-mail*
To pole jest wymagane
Telefon*
To pole jest wymagane
Częstotliwość badania (co miesiąc, kwartalnie, inne)
Ilość punktów objętych badaniem
Czy firma ma spisane standardy obsługi klienta?
Krótka charakterystyka typowego klienta firmy
Wiadomość